Personeelsinstrumenten

''Herkenning in de instrumenten die voor uw organisatie zijn opgezet is enorm belangrijk''

Wat doet W.T.Services?

W.T.Services biedt ondersteuning aan bedrijven bij hetopzetten en of implementeren van de diverse personeels-Instrumenten. Dit kan vanuit ons eigen kantoor, maarnatuurlijk kan dat ook binnen uw eigen organisatie plaats-vinden. Belangrijk vinden wij dat u zichzelf kunt herkennen in de instrumenten die voor uw organisatie zijn opgezet.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Advisering en ondersteuning bij werving-, selectie- en aanstelling: opstellen van de personeelsadvertentietekst, advisering mediakeuze, ondersteuning bij het selecteren van kandidaten en bevestigen/uitnodigen/afschrijven van kandidaten

Advisering en ondersteuning bij de opzet van de personeelsadministratie.Advisering en ondersteuning bij het opstellen van functiebeschrijvingen.

Advisering en ondersteuning bij het opzetten en implementeren van een functiewaarderingsysteem.

Advisering en ondersteuning bij het opzetten en implementeren van een beloningssysteem.

Advisering en ondersteuning bij het opzetten en implementeren van een functie-evaluatiesysteem.

Advisering en ondersteuning bij het opzetten en implementeren van een beoordelingsysteem.

Advisering en ondersteuning bij het opzetten en implementeren van het ziekteverzuimbeleid.

Advisering en ondersteuning bij de invoering en opzet van een personeelsoverlegorgaan.

Advisering en ondersteuning in personele trajecten bij reorganisaties, fusies en beëindiging van organisaties.

Advisering en ondersteuning bij loopbaan en ontwikkelingstrajecten.

Schakel de hulp in van W.T.Services!

Wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen ondersteunen rondom personeels-instrumenten> Neem dan telefonisch contact met ons op of vul het online formulier in. Wij vertellen graag hoe W.T.Services u kunt ondersteunen en adviseren!